Изчистен интериор, решен на базата на контраста на бялото, светло бежовото и кафявото, на дървото и камъка и на различните форми.
Сравнително голямото помещение ни позволи да разделим пода на зони с различни настилки и тавана на отделни секции с различни елементи от гипс картонени конструкции и различен тип осветление.